2

Dạ Hoa (夜华)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

472

2:54

Lossless

3

76

3:36

Lossless

4

Đào Hoa Tuý (桃花醉)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

524

3:14

Lossless

5

133

4:20

Lossless

7

104

3:28

Lossless

9

189

4:46

Lossless

10

72

3:51

Lossless

11

Lạnh Lẽo (凉凉)

Trương Bích Thần; Dương Tông Vỹ

4.388

5:33

Lossless

12

85

5:14

Lossless

13

Tuý Thiên Niên (醉千年)

Lý Viên Kiệt; Lý Tuấn Hữu

307

3:40

Lossless

14

501

3:35

Lossless

15

165

4:35

Lossless

16

55

3:36

Lossless

18

1.646

4:52

320kbps

19

64

5:16

Lossless

20

Phong Ấn Kình Thương (封印擎苍)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

168

4:20

Lossless

Mới chia sẻ

Xem thêm...

1

Rushing Duck (冲鸭冲鸭)

Dương Siêu Việt

11

2:45

Lossless

2

Đánh Cược (孤注)

Vương Nguyên

51

3:37

Lossless

3

Xin Hãy Nói Xin Chào (请先说你好)

Hạ Nhất Hàng

22

4:49

Lossless

4

Mùa Hạ Năm Trước (去年夏天)

Vương Đại Mao

14

4:05

Lossless

5

Đạo Tướng Hành (盜將行)

Hoa Chúc; Mã Vũ Dương

29

3:18

Lossless

6

Tiền Trần (前尘)

SING Lữ Đoàn

18

3:49

Lossless

7

我是主播

Tiểu Phan Phan

22

3:36

Lossless

8

即视感

Phùng Đề Mạc

66

3:41

Lossless

9

Hồng Trần (红尘)

Nguỵ Thần

143

3:21

Lossless

10

Hạng Người Hời Hợt (泛泛之辈)

Đại Tráng

85

5:14

Lossless

11

Một Nửa (一半)

Lương Khiết

20

3:35

Lossless

12

Đông Tây (东西)

Lâm Tuấn Trình

40

2:42

Lossless

13

Oppa, Em Không Hề Ngốc (欧巴我不傻)

Tịch Tây

93

2:33

Lossless

14

Bất Nhiễm (不染)

Tát Đỉnh Đỉnh

49

4:31

Lossless

15

Bất Nhiễm (不染)

Mao Bất Dịch

65

5:32

Lossless

16

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Đặng Luân

55

3:36

Lossless

17

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Dương Tử; Đặng Luân

45

3:36

Lossless

18

Tình Sương (情霜)

Dương Tử

48

4:22

Lossless

19

Xoá Đi Đau Thương (一抹伤)

Tôn Lộ

165

4:35

Lossless

20

Song Thế Luyến Nhân (双世恋人)

Hạ Kính Hiên

27

3:47

Lossless

New Album Album mới chia sẻ       Xem thêm...
Tchaikovsky: The Seasons PCL10157 (2018)
Yuan Sheng
Lossless
Namanana - The 3rd Album (Regular) 8809616986058 (2018)
Lay
Lossless
Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018)
Vương Khải
Lossless
Wind (風) (Single) (2018)
Cyan Lpegd
Lossless
Develop (Original Mix) (Single) (2018)
Clare
Lossless
Đi Không (走马) (2018)
Lưu Vũ Ninh
Lossless

Bài hát mới được tải

Xem thêm...

23.764

4:23

Lossless

Dạ Hoa (夜华)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

472

2:54

Lossless

Đánh Cược (孤注)

Vương Nguyên

51

3:37

Lossless

1.977

4:36

Lossless

Silence Is Good Everywhere

Various Artists

11.102

3:59

Lossless

Quyết Chiến Nhược Thuỷ Hà (决战若水河)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

172

4:10

Lossless

Sunflower

Paddy Sun

716

3:48

320kbps

Tình Đơn Phương 2

Violon: Thế Khải; Aucoustic Guitar: Duy Hải; Tenor: Hoàng Thông

5.005

3:49

Lossless

Bằng Hữu (朋友)

Various Artists

2.929

4:32

Lossless

2.136

3:54

Lossless

Willows

Lin Hai

196

4:21

320kbps

Nhạc Phim Tây Du Ký

Various Artists

31.941

2:47

128kbps

Tình Xưa Nghĩa Cũ

Various Artists

3.240

3:45

Lossless

76

3:36

Lossless

Nhuỵ Hoa Trong Gió

Various Artists

2.726

4:37

Lossless

2.141

5:25

Lossless

72

3:51

Lossless

962

18:31

Lossless

Mưa Buồn

Various Artists

2.445

4:37

Lossless

2.255

3:52

Lossless

Tình Xanh

Various Artists

2.093

4:50

Lossless

Vũ Điệu Thiên Đình

Nhạc phim Tây Du Ký

17.226

4:23

64kbps

Nữ Nhi Tình

Various Artists

4.306

4:23

Lossless

160

4:04

Lossless

73

3:40

Lossless