ChiaSeNhac -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Đêm Trên Đỉnh Sầu
Quang Lập
5:04
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Ngân Giang; Album: Trả Lời Thư Em (2018)
7
Hôm nay 11:59
2 Thư Người Lính Trận
Quang Lập
3:40
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Hàn Châu; Album: Trả Lời Thư Em (2018)
5
Hôm nay 11:59
3 Sáu Tháng Quân Trường
Quang Lập
6:26
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Album: Trả Lời Thư Em (2018)
7
Hôm nay 11:58
4 Thành Phố Của Em
Quang Lập
4:48
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Huy Phong; Album: Trả Lời Thư Em (2018)
6
Hôm nay 11:58
5 Sau Những Lần Gối Mỏi
Quang Lập
4:41
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Trúc Phương; Album: Trả Lời Thư Em (2018)
5
Hôm nay 11:58
6 Tám Điệp Khúc
Quang Lập
7:31
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Anh Việt Thu; Album: Trả Lời Thư Em (2018)
9
Hôm nay 11:55
7 Hồi Chuông Xóm Đạo
Quang Lập
6:10
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Anh Bằng; Album: Trả Lời Thư Em (2018)
8
Hôm nay 11:55
8 Thư Tình Em Gái
Quang Lập
5:27
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Trịnh Lâm Ngân; Album: Trả Lời Thư Em (2018)
7
Hôm nay 11:54
9 Mùa Sầu Riêng
Quang Lập
6:49
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Hoàng Trang; Album: Trả Lời Thư Em (2018)
6
Hôm nay 11:54
10 Lời Thương Chưa Ngõ
Quang Lập
6:02
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Tú Nhi; Album: Trả Lời Thư Em (2018)
6
Hôm nay 11:54
11 Chuyện Giàn Thiên Lý
Quang Lập
5:01
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Anh Bằng; Album: Trả Lời Thư Em (2018)
11
Hôm nay 11:50
12 Trả Lời Thư Em
Quang Lập
4:55
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Trầm Tử Thiêng; Album: Trả Lời Thư Em (2018)
10
Hôm nay 11:48
13 Wait For Her
Roger Waters
4:56
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD1 (2018)
1
Hôm nay 11:48
14 Smell The Roses
Roger Waters
5:15
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD1 (2018)
1
Hôm nay 11:46
15 Deja Vu
Roger Waters
4:27
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD1 (2018)
1
Hôm nay 11:36
16 Hello (I Love You)
Roger Waters
4:31
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD1 (2018)
2
Hôm nay 11:35
17 To Kill The Child
Roger Waters
3:32
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD1 (2018)
1
Hôm nay 11:35
18 Each Small Candle
Roger Waters
8:34
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD1 (2018)
1
Hôm nay 11:34
Regular (理所当然) - WayV Regular (理所当然)
WayV
3:39
HD 1080p
Video Clip -> Hoa
(2019)
0
Hôm nay 11:33
20 Knockin' On Heaven's Door
Roger Waters
4:06
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD1 (2018)
1
Hôm nay 11:33
21 Three Wishes
Roger Waters
6:52
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD1 (2018)
1
Hôm nay 11:33
22 Too Much Rope
Roger Waters
5:47
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD1 (2018)
2
Hôm nay 11:32
23 The Bravery Of Being Out Of Range
Roger Waters
4:44
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD1 (2018)
1
Hôm nay 11:31
24 Dream Launch (梦想发射计划)
WayV
3:46
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Album: The Vision (EP) (2019)
0
Hôm nay 11:30
25 What God Wants (Part I)
Roger Waters
6:00
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD1 (2018)
1
Hôm nay 11:30
26 Come Back (噩梦)
WayV
3:25
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Album: The Vision (EP) (2019)
0
Hôm nay 11:30
27 Regular (理所当然)
WayV
3:37
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Album: The Vision (EP) (2019)
0
Hôm nay 11:28
28 The Tide Is Turning (After Live Aid)
Roger Waters
5:44
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD1 (2018)
2
Hôm nay 11:24
29 5.06 Am (Every Strangers Eyes)
Roger Waters
4:49
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD1 (2018)
2
Hôm nay 11:24
30 4.39 Am (For The First Time Today, Part 2)
Roger Waters
2:02
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD1 (2018)
1
Hôm nay 11:23
31 4.33 Am (Running Shoes)
Roger Waters
4:07
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD1 (2018)
1
Hôm nay 11:23
32 4.30 Am (Apparently They Were Travelling Abroad)
Roger Waters
3:12
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD1 (2018)
2
Hôm nay 11:22
33 Late Home Tonight (Part II)
Roger Waters
2:12
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD2 (2018)
2
Hôm nay 11:16
34 Perfect Sense (Part I)
Roger Waters
4:14
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD2 (2018)
2
Hôm nay 11:16
35 Oceans Apart; Part Of Me Died
Roger Waters
4:22
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD2 (2018)
9
Hôm nay 11:15
36 Is This The Life We Really Want
Roger Waters
6:05
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD2 (2018)
4
Hôm nay 11:14
37 The Last Refugee
Roger Waters
4:12
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD2 (2018)
2
Hôm nay 11:11
38 Broken Bones
Roger Waters
4:57
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD2 (2018)
4
Hôm nay 11:10
39 Lost Boys Calling
Roger Waters
5:39
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD2 (2018)
3
Hôm nay 11:09
40 Late Home Tonight (Part I)
Roger Waters
4:01
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Roger Waters - Greatest Hits CD2 (2018)
1
Hôm nay 11:08